Klik på satellitbillederne for at se større versioner 
 

Billedet opdateres hvert 10. sekund
Klik her for at vende tilbage til dagens animation